Retningslinjer for akseptabel bruk

Sist oppdatert: 27. april 2021

Quora er et sted som gir folk mulighet til å dele og øke verdens kunnskap. Vi tror at hvis folk ikke føler seg trygge, kan de ikke bidra med kunnskap eller lytte til andres synspunkter. Med følgende regler kan alle på Quora ha en trygg opplevelse

Vær snill, vis respek

Følg Quoras retningslinje vær snill, vis respekt («BNBR») som inneholder følgende:

Engasjer deg med andre på en konstruktiv måte.

Anta at alle på Quora er her for å gjøre plattformen til en verdifull ressurs, selv med ulik bakgrunn, tro og meninger. Det er OK å være uenig, men vis respekt og ta hensyn til andre brukere.

Ingen hatefulle ytringer

Quora er et sted for høflige samtaler, og tolererer ikke innhold som angriper eller opptrer nedsettende overfor et individ eller en gruppe basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, etnisitet, politisk gruppe, seksuell orientering eller en annen lignende karakteristikk. Eventuelle generaliseringer om disse emnene skal formuleres så nøytralt som mulig.

Ingen trakassering og mobbing

Fornærmende oppførsel rettet mot privatpersoner er ikke tillatt. Gjentatt, uønsket kontakt utgjør en form for trakassering. Innhold bør ikke utgjøre trusler mot andre eller oppfordre til vold, herunder selvskade.

Respektere andres rettigheter

Identitet og villedende aktivitet

Quora-profilen din skal bruke nøyaktig og sannferdig legitimasjon og bør følge vår navneretningslinjer. Ikke bruk Quora til å utgi deg for en annen person, opptre som en annen enhet uten autorisasjon, eller opprett flere kontoer med den hensikt å bryte Quoras retningslinjer.

Åndsverk og personlige rettigheter

Ikke legg ut innhold som krenker noen annen parts immaterielle eller personlige rettigheter. Innhold tatt fra en annen kilde skal tilordnes korrekt og blokksiteres. Finn ut mer

Respekter Quora-plattformen

Ingen spam

Ikke bruk Quora til å legge ut eller tiltrekke spam. Finn ut mer

Ingen skadelig eller ulovlig aktivitet

Ikke gi Quora skylden for virus, skadeprogrammer og andre ondsinnede programmer eller delta i aktiviteter som skader eller forstyrrer driften av Quora eller prøver å omgå sikkerhets- eller autentiseringstiltak. Ikke bruk Quora til å engasjere deg i ulovlig aktivitet eller svindelaktivitet, eller til å fremme ulovlige handlinger.

Overholde Quora-retningslinjer

Følg Quoras øvrige retningslinjer, som Quora kan legge til eller endre fra tid til annen. Finn ut mer

Rapportere problemer

Hvis du ser noe på Quora som du mener er i strid med retningslinjene, vennligst rapporter det til oss ved hjelp av rapporteringsverktøyet i produktet, eller via vårt kontaktskjema.

Brudd på retningslinjene for akseptabel bruk kan resultere i at innholdet blir fjernet, eller i begrensning eller oppsigelse av brukerens tilgang til Quora. Finn ut mer.