Hvorfor eksisterer Quora

Quoras mål er å dele og øke verdens kunnskap. Mye av kunnskapen som kan være verdifull for mange, er for tiden bare tilgjengelig for noen få – enten som enkeltpersoner sitter på, eller informasjon som bare er tilgjengelig for utvalgte grupper. Vi ønsker å introdusere folk som har kunnskap til de som trenger det, samle folk med ulike perspektiver så de kan forstå hverandre, og i tillegg gjøre det mulig for alle å dele sin kunnskap med resten av verden.

Samles rundt et spørsmål

Quoras kjerne er spørsmål – spørsmål som påvirker verden, spørsmål som forklarer hendelser i verden, spørsmål som kan styre viktige livsavgjørelser, og spørsmål som gir innsikt til hvorfor andre tenker annerledes. Quora er et sted hvor du kan stille spørsmål som er viktige for deg og få meningsfulle svar.

Quora har bare én versjon av hvert spørsmål fordi vi samler sammen like spørsmål for å sørge for at de beste svarene er tilgjengelig for alle. Quora bringer mennesker fra forskjellige verdener sammen til å svare på det samme spørsmålet, på samme sted – og for å lære av hverandre. Vi vil at Quora skal være det stedet der du kan dele din mening fordi Quora er der debatten skjer. Vi vil at Quora-svaret skal være det endelige svaret for alle for alltid.

Forstå verden og menneskene i den

Quora har innhold som du vil føle deg bra etter å ha lest. Quora hjelper deg å forstå hvorfor verden fungerer som den gjør, hvorfor folk oppfører seg som de gjør, og hva vi alle kan gjøre for å gjøre verden bedre. Quora gir en tilpasset strøm av innsiktsfulle svar på spørsmål du ikke hadde innsett at du burde stille.

Quoras svar kommer fra folk som virkelig forstår problemene og har førstehånds erfaring. Quora er stedet du kan lese om Barack Obamas tanker om Iran-affæren, forskere om global oppvarming, politi om hvordan man forebygger innbrudd, og tv-produsenter om innspillingene deres. Quora er stedet hvor du kan lese svar fra inspirerende personer som Gloria Steinem, Stephen Fry, Hillary Clinton, Glenn Beck, Sheryl Sandberg, Vinod Khosla og Gillian Anderson. På Quora kan du motta viktige innsikt som aldri har blitt delt noe annet sted, fra personer du ikke kan få kontakt med andre steder.